Protek


PROTEK – jedan od vodećih proizvođača medicinski certificiranih AC/DC napajanja, sa svim certifikatima koje ovakvi vitalni dijelovi medicinskih aplikacija moraju zadovoljiti.